دانلود کارآموزی مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي دوره كارداني با كارعملي در بیمارستان امام حسین

خرید گزارش کارآموزی بیمارستان امام حسین,خرید گزارش کارورزی ب,دانلود کارآموزی بیمارستان امام حسین,دانلود گزارش کار بیمارستان امام حسین,دانلود گزارش کارآموزی بیمارستان امام حسین,کارآموزی بیمارستان امام حسین,کارورزی,گزارش کارآموزی بیمارستان امام حسین
دانلود دانلود کارآموزی مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي دوره كارداني با كارعملي در بیمارستان امام حسین

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

کار آموزی مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي دوره كارداني
با كارعملي در بیمارستان امام حسین

 

فصل اول

 

مقدمه

 

تاریخچه بیمارستان امام حسین(ع)

 

اساسنامه بیمارستان امام حسین(ع)

 

فصل دوم- مطالعه منابع:

 

برنامه‌ریزی

 

تعریف برنامه‌ریزی

 

جایگاه برنامه‌ریزی در سازمان

 

مزایای برنامه‌ریزی

 

ارتباط برنامه‌ریزی با سایر وظایف مدیریت

 

تقدم برنامه‌ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریت

 

روش‌های حل مشکلات

 

معرفی تکنیک‌های تصیم‌گیری

 

معرفی مراحل طراحی برنامه‌ریزی عملیاتی

 

معرفی تکنیک‌های برنامه‌ریزی

 

نظام برنامه و تأمین نیروی انسانی

 

طرح‌ریزی و براورد احتیاجات منابع انسانی

 

استخدام

 

کارمندیابی منابع داخلی و خارجی

 

روش‌های انتخاب و گزینش

 

نظام بهسازی منابع انسانی:

 

ارزیابی شایستگی کارکنان

 

نظریه‌های ارزیابی

 

نظام نگهداری منابع انسانی:

 

بهداشت و ایمنی در محیط کار

 

خدمات رفاهی و بیمه و خدمات پرسنل

 

آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران

 

برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی نیوری انسانی بیمارستان
امام حسین(ع)

 

سازمان:

 

تعریف سازمان

 

نقش سازمان در عصر کننونی

 

سازمان‌های رسمی

 

سازمان‌های غیر رسمی

 

تأثیر سازمانهای غیررسمی به سازمانهای رسمی

 

فوائد سازمانهای غیررسمی

 

انواع نمودارهای سازمانی

 

سازمان در در قالب سیستم

 

اصول سازماندهی

 

مبانی و انواع تقسیم کار و طبقه‌بندی وظایف
در سازمان

 

مزایا و معایب تقسیم کار

 

توسعه شغلی و چرخش شغلی

 

قلمرو نظارت در سازمانی

 

صف و ستاد

 

لزوم استقرار واحدهای ستادی

 

اختیار و مسئولیت

 

تفویض اختیار

 

هماهنگی و اهمیت راههای ایجاد هماهنگی

 

مدیریت زمان در سازمان

 

مدیریت بحران در سازمان

 

چارت بیمارستان امام حسین(ع)

 

نیروی انسانی در بیمارستان امام حسین(ع)

 

وضعیت نیروی انسانی

 

گروه‌های شغلی بیمارستان امام حسین(ع۹

 

تنظیم گروه‌ها شغلی

 

تاریخچه طبقه بندی مشاغل در ایران

 

خلاصه‌ای از تاریخچه و سیر تحول و فواید
طبقه‌بندی مشاغل

 

طبقه‌بندی مشاغل در بیمارستان امام حسین(ع)

 

علل وجود طبقه‌بندی مشاغل

 

اجرای طبقه بندی مشاغل در آن

 

فواید طبقه‌بندی مشاغل

 

شرح وظایف هر یک از مشاغل

 

نظام پرداخت در بیمارستان امام حسین(ع)

 

توضیح در مورد نحوه تنظیم لیست حقوق و مزایا
و نظام پرداخت آن

 

نحوة محاسبه حق بیمه

 

بازنشستگی

 

اضافه‌کاری

 

خرید کارکنان

 

مالیات

 

غیبت

 

حوادث

 

نحوه پرداخت وام‌ها از قبیل وام ازدواج،
وام مسکن

 

صدور احکام

 

نحوة صدور احکام داخلی کارکنان

 

نحوة اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاء

 

ارزشیابی مشاغل

 

ارزشیابی مشاغل و روش‌های مختلف آن از جهت
نظری

 

نحوه ارزشیابی مشاغل در محل کارآموزی

 

بایگانی و اداره امور اسنادی

 

تعریف بایگانی و اداره امور اسنادی

 

ضرورت حفظ و نگهداری اسناد و مدارک

 

طبقه‌بندی و روشهای تنظیم اسناد

 

اصول و روشهای مختلف بایگانی

 

نحوه بایگانی اسناد و مدارک تخصصی

 

تعریف مکاتبات اداری و امور دفتری

 

هدف و وظایف اداره امور دفتری و دبیرخانه

 

روش‌های اداره امور دفتری و انواع دبیرخانه

 

فرم‌ها ودفاتر و وسایل امور دفتری

 

انواع نامه‌های اداری و مراحل آن

 

شیوه نگارش برای نامه‌های اداری

 

بررسی روش‌های اداری محل کارآموزی

 

سیستم بایگانی

 

مدیریت امور اسناد

 

نحوة مکاتبات و امور دبیرخانه محل کارآموزی

 

 اموال:

 

تعریف انواع اموال

 

انواع مالکیت

 

اموال دولتی

 

نقش دیوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتی

 

 انبار:

 

تعریف انبار

 

اهمیت و جایگاه انبار

 

وظایف مدیر انبار

 

انواع طبقه‌بندی کالا

 

استانداردهای موجود در انبارداری

 

روش‌های مختلف انبار ک ردن کالا

 

شیوه‌های کنترل موجودی در انبار

 

حمل و نقل در انبار

 

مسائل ایمنی انبار

 

سیستم پشتیبانی در محل کاراموزی

 

بررسی سیستم پشتیبانی

 

کارپردازی (تدارکات)

 

نحوة تأمین نیازمندی‌ها

 

روش‌های انبارداری

 

سیستم حسابداری

 

تعریف حسابداری

 

حسابداری یک موسسه بایگانی

 

صدور سند

 

تنظیم دفاتر روزنامه و کل

 

انجام اصلاحات

 

تنظیم تراز آزمایش

 

تنظیم صورت سود و زیان

 

تنظیم صورت حساب سرمایه

 

تنظیم ترازنامه

 

ثبت روزنامه بستن حسابهای موقت و انتقال
به دفتر کل

 

تنظیم تراز اختتامی

 

بستن حسابهای دائم و انتقال به دفتر کل

 

تنظیم تراز اختتامی – افتتاح حسابها در
اول دوره در دفاتر روزنامه و کل

 

تعریف بودجه و اصول آن

 

مراحل بودجه

 

انواع طبقه‌بندی بودجه از نظر درآمد و هزینه‌ها

 

نحوه تهیه و  مبادله موافقت‌نامه‌های جاری

 

و طرح‌های عمرانی

 

انواع بودجه‌های عملیاتی

 

سیستم حسابداری محل کارآموزی

 

 

روش تحقیق:

 

شناخت روش علمی تحقیق

 

شناخت مسئله یا مشکل به منظور آغاز تحقیق

 

تنظیم سئوالات تحقیق

 

نحوة تدوین و تبیین فرضیه در باب علل بوجود
آمدن مشکل

 

انتخاب فرضیه یا فرضیه‌های اهم

 

تعریف جامعه آماری و جامعه نمونه و نحوه
انتخاب آن

 

روشهای مختلف یادداشت‌برداری

 

جمع آوری اطلاعات برای فرضیه یا فرضیه‌های
اهم

 

طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

طرز تهیه گزارش تحقیق یا کتاب

 

فصل سوم: مقایسه و تجزیه و تحلیل

 

فصل چهارم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها
در عمل

 

بخش اول – نتایج

 

نتایج حاصل از مقایسه و تجزیه و تحلیل

 

بخش دوم – پیشنهادات

 

پیشنهادات اجرایی

 

پیشنهاد به منظور تحقیق در آینده

 

بخش سوم – محدودیت‌ها در عمل

 

اهم محدودیت‌ها

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 248

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کارآموزی بیمارستان امام حسین گزارش کارآموزی بیمارستان امام حسین کارورزی دانلود کارآموزی بیمارستان امام حسین دانلود گزارش کارآموزی بیمارستان امام حسین دانلود گزارش کار بیمارستان امام حسین خرید گزارش کارآموزی بیمارستان امام حسین خرید گزارش کارورزی ب

 • برنامه انجام Restart، ShutDown و LogOff در کامپیوتر، در سی شارپ

  برنامه csharp,برنامه سی شارپ,برنامه نمایشحالت شات داون,برنامه نویسی در csharp,برنامه نویسی سی شارپ,ری استارت در سی شارپ,شات داون در سی شارپ,کد csharp,کد سی شارپ,کد نمایش حالت ری استارت,کدنویسی csharp,نمونه برنامه csharp دانلود برنامه انجام Restart، ShutDown و LogOff در کامپیوتر،…

 • تحقیق فرار از خانه

  بررسی فرار از خانه,پایان نامه فرار از خانه,تحقیق فرار از خانه,دانلود تحقیق فرار از خانه,دانلود مقاله فرار از,دلایل فرار از خانه,فرار از خانه,فرار از خانه در ایران,فرار از خانه شوهر,فرار از خانه و مدرسه,معضل فرار از خانه,مقاله فرار از خانه…

 • تحقیق طلاق از منظر دين

  بررسی طلاق,پایان نامه حقوق پیرامون طلاق,پروژه طلاق,تحقیق حقوق طلاق,تحقیق در مورد طلاق,تحقیق طلاق,دانلود تحقیق حقوق در مورد طلاق,دانلود تحقیق طلاق,مقاله طلاق دانلود تحقیق طلاق از منظر دين دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد طلاق از منظر دين،در قالب word و در…

 • پاورپوینت آموزش درس هشتم علوم پایه ششم (طراحی کنیم و بسازیم)

  پاورپوینت درس هشتم کتاب علوم پایه ششم,پاورپوینت کتاب علوم پایه ششم,دانلود درس هشتم کتاب علوم پایه ششم,دانلود رایگان کتاب علوم پایه ششم,دانلود کتاب علوم پایه ششم,درس هشتم کتاب علوم پایه ششم,کتاب علوم پایه ششم,کتاب علوم پایه ششم رایگان دانلود پاورپوینت…

 • جزوه درسي سيستم كنترل خطي

  جزوه درس كنترل خطي,جزوه درسي سيستم كنترل خطي,جزوه درسي سيستم كنترل خطي رایگان,جزوه كنترل خطي,دانلود جزوه درس كنترل خطي,دانلود جزوه درسي سيستم كنترل خطي,دانلود جزوه كنترل خطي,سيستم كنترل خطي دانلود جزوه درسي سيستم كنترل خطي دانلود فایل دانلود جزوه درسي…

 • پاورپوینت آموزشی درس نوروسایکولوژی رشته روانشناسی

  پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت آموزشی درس نوروسایکولوژی,پاورپوینت نوروسایکولوژی,دانلود پاورپوینت آموزشی درس نوروسایکولوژی,دانلود پاورپوینت روانشناسی نوروسایکولوژی,روانشناسی نوروسایکولوژی پاورپوینت آموزشی درس نوروسایکولوژی رشته روانشناسی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت آموزشی درس نوروسایکولوژی رشته روانشناسی،در قالب ppt  و در427 اسلاید قابل ویرایش .توضیحات:مباحث تخصصی و کاربردی…

 • پاورپوینت خاورشناسی و برخی نظریات خاورشناسان در رابطه با اسلام

  خاورشناسان معروف,خاورشناسی چیست,خاورشناسی در جدول,شرق شناسان معروفاسامی شرق شناسان,شرق شناسی چیست,مفهوم شرق شناسی,مقاله شرق شناسی پاورپوینت خاورشناسی و برخی نظریات خاورشناسان در رابطه با اسلام رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خاورشناسی و برخی نظریات خاورشناسان در رابطه …

 • اکسل فرهنگ لغت معین

  اکسل فرهنگ لغت معین,اکسل فرهنگ لغت معین آنلاین,اکسل فرهنگ لغت معین اندروید,اکسل فرهنگ لغت معین رایگان,دانلود اکسل فرهنگ لغت معین,دانلود اکسل فرهنگ لغت معین رایگان,فایل اکسل فرهنگ لغت معین,فرهنگ لغت معین,فرهنگ لغت معین رایگان دانلود اکسل فرهنگ لغت معین دانلود…

 • تحقیق تکثير غيرجنسي در رابطه با اصلاح با جهش

  اختلاط باژنوم ميزبان,اصلاح از طريق جهش براي گياهان ريشه اي و غده اي,الحاق ژن Bt,الكتروپورشين و همجوشي سلول,الكتروپوريشن,انتقال DNA,انتقال دانه گروه,انتقال ژن توسط ناقل,انتقال قرص برگ,انتقال مستقيم ژن,انواع موتاسيونهاي القايي,اهم تحقیق تکثير غيرجنسي در رابطه با اصلاح با جهش رفتن…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان ایجرود

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان ایجرود,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ایجرود,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان ایجرود,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان ایجرود دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…