جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی

جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی,جزوه,جزوه مبانی جامعه شناسی,خلاصه درس جامعه شناسی,مبانی جامعه شناسی,اصول و تعریف جامعه شناسی,جامعه شناسی,شناخت جامعه,تعریف جامعه,جمعه شناسی شهری,جامعه شناسی روستایی,جامعه شناسی کار در دسته بندی علوم انسانی
کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی که در دسته بندی علوم انسانی است هستید.

جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی

جزوه-و-خلاصه-درس-مبانی-جامعه-شناسیدانلود جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی
در قالب فایل word و متشکل از 55 صفحه قابل ویرایش

فهرست
تاریخچه. 3
جامعه شناسي چیست؟ 4
شناخت جامعه: 4
تعريف جامعه: 5
تقسيمات جامعه شناسي: 5
جامعه شناسي و ساير علوم: 6
جامعه شناسی شهری. 9
نگاه اجمالی. 9
اختصاصات شهر 9
جامعه شناسی پزشکی. 10
تاریخچه مطالعات اجتماعی در پزشکی و جامعه شناسی پزشکی. 11
علل اجتماعی بیماری. 12
الگوهای اجتماعی بیماری. 12
مقابله با بیماری. 13
انواع مراقبتهای درمانی. 13
جامعه شناسی روستایی. 13
تاریخچه جامعه شناسی روستایی. 14
اهداف جامعه شناسی روستایی. 14
جامعه شناسی کار 15
تعریف کار 15
موضوع جامعه شناسی کار 15
تعریف جامعه شناسی کار 16
اتحادیه های کارگری و ستیزه صنعتی. 16
روان شناسی اجتماعی کار صنعتی. 17
بیکاری،کار زنان و اقتصاد غیر رسمی. 17
جامعه شناسی خانواده 18
ازدواج. 18
خویشاوندی. 18
روابط خانوادگی. 18
خلاصه کتاب.. 19
تغییرات در الگوههای خانواده در سراسر جهان. 41
رویه تاریک خانواده 41
جامعه شناسی انحرافات.. 41
قوانین ،جرایم و مجازاتها 42
تبیین کجروى. 42
کجروی چیست.. 43
میزان جرایم. 43
مفهوم بیماری روانی. 43
نظريات و انديشه هاي برخي از متفكران و پيش گامان جامعه شناسي: 44
فارابي: 44
ابن خلدون: 45
نظريات اگوست كنت: 46
نظريا ت اميل دور كيم: 47
جامعه شناسي ايستا و پويا: 50
گروه اجتماعي : 52
گروههاي غير ثابت و ناپايدار: 52
گروه مرجع ( داوري) : 53
گروههاي فشار: 54
رفتارهاي گروهي: 54
عوامل مادي و معنوي در گروه: 55
عوامل از هم پاشيدگي گروه: 55
پايگاه اجتماعي : 56
تحرك اجتماعي: 56
ارزشهاي اجتماعي : 57
 
بخش هایی از محتوای فایل::
تاریخچه
جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال  1838  اگوست کنت فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسی باید بر پایه مشاهده منتظم و طبقه بندی استوار گردد.

هربرت اسپنسر انگلیسی در سال  1876  نظریه تکامل اجتماعی را تحول بخشید که پس از پذیرش و رد اولیه ، اکنون بصورت تعدیل شده دوباره پذیرفته شده است. اسپنسر نظریه تکاملی داروین را در مورد جوامع بشری به کار بسته بود. او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریق یک تکامل تدریجی، از ابتدایی به صنعتی تکامل می یابند. او در نوشته هایش یادآور شده بود که این جریان یک فراگرد تکاملی طبیعی استکه انسانها نباید در آن دخالت کنند.

لستر وارد آمریکایی کتاب جامعه شناسی پویا را در سال  1883  منتشر کرد. او در این کتاب از پیشرفت اجتماعی از طریق کنش اجتماعی با هدایت جامعه شناسان ، هواداری کرد.

امیل دورکیم در  1895  کتاب قواعد روش جامعه شناسی را منتشر کرد و در آن ، روشی را که در بررسی ماندگارش از خودکشی در گروههای گوناگون به عمل آورده بود، به روشنی شرح داد. دورکیم یکی از پیش گامان تحول جامعه شناسی است. او سخت بر این باور بود که جوامع بشری با باور داشتها و ارزشهای مشترک اعضایشان انسجام می یابند.

ماکس وِبِر  (1920-1864)معتقد بود که روشهای علوم طبیعی را نمی توان درباره مسائل مورد بررسی در علوم اجتماعی بکار بست. وبر استدلال می کرد که چون دانشمندان اجتماعی جهان اجتماعی محیط زندگی خودشان را بررسی می کنند، همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسیهایشان دخالت دارد. او معتقد بود که جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهایشان کار کنند و هرگز نباید اجازه دهند که تمایلات شخصی شان در پژوهشها و نتیجه گیریهایشان دخالت کنند.

درس جامعه شناسی در دهه  1890  در بسیاری از دانشگاهها ارائه شد. در  1895، مجله آمریکایی جامعه شناسی انتشارش را آغاز کرد و در  1905  انجمن جامعه شناسی آمریکا بنیان گذاشته شد جامعه شناسي چیست؟

هر يك از متفكران اجتماعي جامعه را بر پايه نظرات خود تعريف كرده اند براي مثال هاپس فيلسوف انگليسي معتقد است جامعه نتيجه قراردادي است كه در اثر جنگ دائمي ايجاد شده است.

از جامعه شناسي تعريف هاي گوناگوني بيان شده است و هر يك از انديشمندان و متفكران اجتماعي با توجه به ديدگاه خود به تعريف جامعه شناسي پرداخته اند اما در يك تعريف كوتاه و خلاصه مي توان گفت جامعه شناسي علم مطالعه نهادها- قشرها و گروههاي اجتماعي در جهت كشف قوانين بر آنها و درك ويژگيهاي حيات اجتماعي و تحولات اجتماعي است لازم به يادآوري : منظور از كشف قوانين يعني پيدا كردن نسبتا پايدار بين پديده ها و پديد آمدن شناخت علمي

شناخت جامعه:

در ادامه بحث بي مناسبت نيست كه به شناخت جامعه و اهميت زندگي در ميان انسانها اشاره اي ولي مختصر صورت گيرد.

اگر چه انسان داراي جنبه هاي زيستي- عقلي- روحي و ويژگيهاي وراثتي و جنسي است ولي آنچه در او اهميت دارد گرايش به زندگي اجتماعي است با توجه به توانايي انسان متفكران اجتماعي در بررسي هاي خود به اين مساله پي بردند كه محيط اجتماعي همواره نسبت به محيط طبيعي و جغرافيايي در اولويت قرار دارد

در حقيقت نياز انسانها به يكديگر اساس پيدايش جامعه انساني است و به گفته شهيد مطهري اجتماعي بودن انسان در خلقت او قرار داده شده است

انسان براي توليد غذا- پوشاك- مسكن- توليد مثل – ايجاد امنيت- انتقال دانش و تشكيل خانواده فقط از طريق زندگي جمعي مي تواند دست به چنين اموري بزند

همچنين آگوست كنت جامعه شناس فرانسوي و بنيان گذار علم جامعه شناسي مي گويد جامعه متعلق به گذشته و حال و آينده است و ميراث فرهنگي و اخلاقي نسل گذشته بر آيندگان حركت مي كند

فردگرايان: (طرفداران اصالت فرد) كه اغلب آنها را روانشناسان تشكيل مي دهند جامعه را جمع عددي افراد با خصلت هاي (ويژگي) آن مي دانند در حالي كه جمع گرايان (طرفداران اصالت جمع) كه اغلب آنها را جامعه شناسان تشكيل مي دهند اعتقاد دارند كه جامعه داراي روح مشتركي يا وجدان جمعي كه از افراد متفاوت تشكيل شده است

تعريف جامعه:

جامعه عبارتند از گروه بزرگ و پر دوام و متحركي از افراد كه براي هدفهاي مشترك و با توجه به نيازهاي مشترك با يكديگر داراي روابطي در جهت رفع مجموعه نيازهاي مادي و معنويشان هستند

تقسيمات جامعه شناسي:

جامعه شناسي را از ابعاد مختلف به دسته هاي گوناگون تقسيم كرده اند كه مهمترين آنها عبارتند از:
1-    تقسيم جامعه شناسي از لحاظ هدف كه به دو دسته تقسيم مي شود
الف) جامعه شناسي ناب (نظري) كه در مورد كشف قوانين حاكم بر پديده هاي اجتماعي و تئوري ها و نظريه هاي جامعه شناسي سخن مي گويد

ب) جامعه شناسي كاربردي: منظور از جامعه شناسي كاربردي آن نوع از جامعه شناسي كه هدفش رسيدن به راه حل هايي براي رفع بحران هاي اجتماعي و مسائل و مشكلات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است.

دانلود فایل

 • روانشناسی کودک

  تحقیق روانشناسی کودک در دسته بندی عمومی رشته ها کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل روانشناسی کودک که در دسته بندی عمومی رشته ها است هستید. روانشناسی کودکتحقيق روانشناسی کودک متشکل از 25 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش…

 • بررسی بیماریهای دام و طیور

  ایمنی سلولی,بیماری های دام و طیور در دسته بندی مقاله و تحقیق کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل بررسی بیماریهای دام و طیور که در دسته بندی مقاله و تحقیق است هستید. بررسی بیماریهای دام و طیوردانلود فایل کامل بررسی بیماریهای…

 • نقدی بر شیطان پرستی

  تحقيق نقدی بر شیطان پرستی در دسته بندی عمومی رشته ها کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل نقدی بر شیطان پرستی که در دسته بندی عمومی رشته ها است هستید. نقدی بر شیطان پرستیتحقیق نقدی بر شیطان پرستی متشکل از…

 • تحقیق درباره تغذيه گوساله هاي نوزاد

  دانلود تحقیق درباره تغذيه گوساله هاي نوزاد,تغذيه گوساله هاي نوزاد,دستگاه گوارش گوساله در دسته بندی تغذیه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل تحقیق درباره تغذيه گوساله هاي نوزاد که در دسته بندی تغذیه است هستید. تحقیق درباره تغذيه گوساله…

 • پاورپوینت آبیاری قطره ای (انواع سیستم های آبیاری قطره ای)

  دانلود پاورپوینت با موضوع آبیاری قطره ای (انواع سیستم های آبیاری قطره ای),دانلود پاورپوینت,آبیاری قطره ای (انواع سیستم های آبیاری قطره ای),آبیاری قطره ای,انواع سیستم های آبیاری قطره ای,سیستم های آبیاری قطره ای در دسته بندی پاورپوینت کاربر محترم شما…

 • پاورپوینت معمار بناهای ماندگار

  معمار بناهای ماندگار,هوشنگ سيحون ,بازارچه امیر چخماق یزد در دسته بندی پاورپوینت کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل پاورپوینت معمار بناهای ماندگار که در دسته بندی پاورپوینت است هستید. پاورپوینت معمار بناهای ماندگاردانلود پاورپوینت با موضوع معمار بناهای ماندگاردارای…

 • راههاي ايجاد تحول در نظام تعليم وو تربيت

  تحقيق راههاي ايجاد تحول در نظام تعليم وو تربيت در دسته بندی عمومی رشته ها کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل راههاي ايجاد تحول در نظام تعليم وو تربيت که در دسته بندی عمومی رشته ها است هستید. راههاي…

 • بررسی اهمیت بهداشت فردی در کودکان و مدارس

  اهمیت بهداشت فردی در کودکان و مدارس,بهداشت فردی,بهداشت,بهداشت در مدارس,بهداشت عمومی,بهداشت در مدارس,بهداشت فردی و عمومی,تعریف بهداشت و سلامتی,بهداشت خانه,بهداشت خانواده,بهداشت فردی و عمومی,بهداشت کودک,بهداشت دانش آموزان در دسته بندی علوم تربیتی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل بررسی…

 • پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري

  پاورپوینت,آثار,معماري,شيوه,آذري,پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري, پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري ,پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري , پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري,پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري در دسته بندی پاورپوینت کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل پاورپوینت آثار معماري شيوه…

 • مقاله حذف دادسرا و تبعات آن

  مقاله کامل حذف دادسرا و تبعات آن ,مقاله حذف دادسرا و تبعات آن ,مقاله, حذف دادسرا و تبعات آن در دسته بندی مقاله و تحقیق کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل مقاله حذف دادسرا و تبعات آن که در…